.δ.
 

 

ΠΝΕΥΜ.ΛΟΓΟΙ - ΟΜΙΛΙΕΣ

 
 

 

 

 

 

ΣΕΛΙΔΑ
1η, , .

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝ.ΣΥΝΑΞΗ ΥΠΟ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΑΣ (Σελ.1η)