ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΣΕ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟ ΤΟΥ π.ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ.