Στον ιερό αυτό χώρο, 
που υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα θρησκευτικά καi πνευματικά κέντρα της πολύπαθης και ένδοξης ελληνικής γης και που συνεχίζει να είναι χώρος ζώσης Παραδόσεως Ορθοδοξίας καi Eλληνικότητας.

Το Καθολικό της Ιεράς Μονής είναι το Συνοδικό Παρεκκλήσιο, με την από  03-02 -1970 αποφάση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. 
" .... Ανυψώθη κατά το παρ' ημίν κρατούν ήθος ο Πάνσεπτος ούτος Ναός εις Συνοδικόν Παρεκκλήσιον  του τελείσθαι εν αυταίς πάσας τάς,  κατά τα διωρισμένα Συνοδικάς  Ιερουργίας  τε  και  λοιπάς  τιμίας  Μυσταγωγίας ."

 
      

 

ΜΕΤΟΧΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ

ΒΙΝΤΕΟ   Α ......ΒΙΝΤΕΟ   Β

Κ α θ η γ ο ύ μ ε ν ο ς :
Θεοφιλέστατος επίσκοπος Θαυμακού κ. Ιάκωβος Μπιζαούρτης

Σ ύ μ β ο υ λ ο ι  :

1. Αρχιμ. Φιλούμενος Ρούμπης,
Προϊστάμενος Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Όπλων, Κάτω Πατησίων.

2. Αρχιμ. Δωρόθεος Κιούσης,
Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου οδού Μετσόβου.


Eγγεγραμμένοι Ιερομόναχοι και Μοναχοί 99 
Δόκιμοι: 4
Εγκαταβιούντες 13.