.δ.
 
 

.

ΠΝΕΥΜ.ΛΟΓΟΙ - ΟΜΙΛΙΕΣ
ΝΕΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ

Η Σεπτή Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά την έκτακτη σύγκληση αυτής στις 24.06.08 εξέλεξε και τον αδελφόν της Μονής και Ηγουμενοσύμβουλον αυτής π.Θεόφιλον Μανωλάτον, εις Μητροπολίτην Λευκάδος. Η χειροτονία αυτού ετελέσθη στον Μητροπολιτικόν Ναόν Αθηνών στις 27.06.08.

Στην θέση του Ηγουμενοσυμβούλου της Μονής προεβιβάσθη ο πρώτος αναπληρωματικός εκ των αρχαιρεσιών της 18.11.04 Αρχιμ.Νεκτάριος Μηλιώνης, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα κατά την Συνεδρίασιν του Ηγουμενοσυμβουλίου στις 10.7.08.

Ο Σεβασμιώτατος Λευκάδος κ.Θεόφιλος εχειροτόνησε τον αδελφόν της Μονή Ιεροδιάκονον Παρθένιον Αμανατίδην εις πρεσβύτερον στις 06.07.08 στον Ι.Ναό Αγ.Κων/νου Μοσχάτου, επεσκέφθη δε την Μονήν και προέστη του Εσπερινού στις 14.07.08 επί τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Κηρύκου, του οποίου η τιμία κάρα είναι τεθησαυρισμένη εις την Μονήν. Ωμίλησεν επικαίρως και χειροθέτησεν εις Αρχιμανδρίτας τους αδελφούς της Μονης π.Ισίδωρον Μπαϊρακτάρην και π.Γρηγόριον Λιέπουρην.