.δ.
 

 

ΠΝΕΥΜ.ΛΟΓΟΙ - ΟΜΙΛΙΕΣ

 

 

 

AΓΙΑΣΜΟΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Την Πέμπτην 11 Σεπτεμβρίου 2008, εγένετο η Έναρξις των Σχολικών μαθημάτων διά το ετος 2008-09.

Οι Διευθυνταί των παρακειμένων Σχολείων (Μαράσλειον, 2ον και 46ον Λύκειον) με ιδιαίτερον ενδιαφέρον εφρόντισαν και εζήτησαν εγκαίρως από την Μονήν Κληρικούς, διά την τέλεσιν του Αγιασμού.

Ειδικώς εις το Μαράσλειον, υπήρξεν ιδιαιτέρα ευλογία να παραστεί αυτός ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ.κ.Ιερώνυμος και να ευλογήσει το Σχολείον, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητάς, συνοδευόμενος και από τον Ηγούμενον της Μονής Αρχιμ.Ιάκωβον Μπιζαούρτην.

Να σημειωθεί, ότι όλον το συγκρότημα αυτό των Προτύπων Σχολείων και της Ακαδημίας Επιμορφώσεως των Διδασκάλων ευρίσκεται εις εδαφος, το οποιον η Μονή Πετράκη παρεχώρησε, προς υλοποίησιν του ιδανικού της ελληνορθοδόξου Παιδείας του Έθνους μας.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Κατά την κατανυκτικήν περίοδον της Μ.Τεσσαρακοστής ετελέσθησαν εις το Καθολικόν της Ι.Μονής Ακολουθίαι των Χαιρετισμών διά τα Σχολεία της περιοχής ως εξής:
29.3.06 : γιά την γ΄τάξη του 26ου Γυμνάσιο με τελετουργό τον Αρχιμ.π.Θεολόγο Αμπόνη.
30.3.06 : γιά την β΄τάξη του 26ου Γυμνάσιο με τελετουργό τον Αρχιμ.π.Σπυρίδωνα Κατραμάδο.
04.4.06 : γιά την α΄τάξη του 26ου Γυμνάσιο με τελετουργό τον Αρχιμ.π.Θεολόγο Αμπόνη.

Επίσης ετελέσθη το Ι.Ευχέλαιον γιά τις τάξεις β’ & γ’ του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθηνών στις 11 & 13 Απριλίου, στο Μετόχιον της Μονής Αγ.Πάντες. Το Μυστήριον ετελεσιούργησαν ο π.Θεολόγος Αμπόνης και ο π.Γεώργιος Ανάγνου (Καθηγητής στο Γυμνάσιον αυτό). Μετά τιν χρίσιν διά του ηγιασμένου Ελαίου και την αποχώρησιν του συνόλου των μαθητών, παρέμεινεν ένα Τμήμα της γ’ Γυμνασίου και επί μίαν διδακτικήν ώραν ανεπτύχθη εποικοδομητικός διάλογος με τους δύο πατέρας διά ποικίλα πνευματικά θέματα και απορίες των μαθητών.

Την Παρασκευήν 14.4.06 εις το άνω Μετόχιον προσήλθε και το 46ον Λύκειον (και οι 3 τάξεις) μετά των Καθηγητών των διά Προηγιασμένην Θ.Λειτουργίαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εις κάθε εκκλησιαστικήν τελετήν υπήρχε και κήρυγμα και ότι, με την συνεργασίαν των ευσεβών Καθηγητών, οι μαθητές και μαθήτριες μετείχον με ευλάβειαν και υποδειγματικήν ησυχίαν.
______________________________________________________

Στις 23.1.06 : 26ο Λύκειο Α’Λυκείου με λειτουργό τον Αρχιμ.π.Θεολόγο Αμπόνη.
Η Θ.Λειτουργία αυτή ήτο εντεταγμένη στην διδακτέα ύλη της τάξης αυτής, διά τούτο τόσον η Αγ.Πρόθεσις όσον και η Αγ.Τράπεζα ήσαν εις θέαν των μαθητών και μαθητριών. Μετά την Απόλυσιν δε, επηκολούθησε διάλογος με τους μαθητάς επί 1 διδακτικήν ώραν με ικανοποιητικήν συμμετοχήν και πολύ ενδιαφέρον, με την παρουσίαν και την συμμετοχήν και του ευλαβούς Καθηγητού των κ.Πέτρου Μουστάκα. Κατά την έξοδον έλαβον τα νέα παιδιά ευλογίαν εκ μέρους του Αγ.Ηγουμένου 1 κουλουράκι και 1 αντίτυπον του περιοδικου ΤΟΛΜΗ.

____________________________________
Στην προεόρτιον ατμόσφαιραν των Χριστουγέννων ετελέσθησαν εις το Καθολικόν της Ι.Μονής Θ.Λειτουργίαι διά Σχολεία της περιοχής με υποδειγματικήν ευταξίαν και ευλάβειαν των μαθητών, συνοδευόμεναι και από σχετικόν κήρυγμα. Αρκετοί δε μαθητές και μαθήτριες εκοινώνησαν των Αχράντων Μυστηρίων.
14.12.05 : 26ο Γυμνάσιο β΄γυμνασίου με λειτουργό τον Αρχιμ.π.Θεολόγο Αμπόνη
19.12.05 : 26ο Γυμνάσιο γ΄γυμνασίου με λειτουργό τον Ιερομ.π.Ιωακείμ Αϊβαλιώτη
21.12.05 : 26ο Γυμνάσιο α΄γυμνασίου και το Δημοτικό Σχολείο Μαρασλείου με λειτουργό
τον Ιερομ.π.Ιωάννη Καπογιάννη

__________________________________________________
Την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2005, επισκέφθηκε την Ιερά Μονή μας η καθηγήτρια του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Φωτογράφησης των Τ.Ε.Ι. Αθηνών κυρία Αγγελική Βόρνιγκ η οποία συνόδευε φοιτητές ξένων Πανεπιστημίων που βρίσκονται στην Ελλάδα και παρακολουθούν τα ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα ERASMUS της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Έγινε ξενάγηση των φοιτητών στους χώρους του Μοναστηριού από τον Γραμματέα της Ιεράς Μονής κ. Νικόλαο Παγανιά και τον κ. Δημοσθένη Θεοχάρη υπάλληλο της Ιεράς Συνόδου.


Πραγματοποιήθηκε στο Καθολικό της Ιεράς Μονής μας η Ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου για τους μαθητές του Μαρασλείου Γυμνασίου. Την ακολουθία τέλεσε ο πανοσιολ. Αρχιμ. π. Συμεών Συναδινός. Μετά το πέρας της ακολουθίας ο π. Συμεών εξήγησε στους μαθητές την σπουδαιότητα της ακολουθίας του Ακαθίστου Ύμνου στην Εκκλησιαστική μας παράδοση.
Επίσης ακολούθησαν άλλες τάξεις του ιδίου Σχολείου την οποία ακολουθία την Παρασκευή ώρα 10:00 τέλεσε ο π. Θεολόγος Αμπόνης και την ίδια μέρα στις 11:00 τέλεσε ο π. Σπυρίδων Καραμάδος.

____________________________________________________

Τη Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2004, επισκέφθηκε την Ιερά Μονή μας το τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Φωτογράφησης των Τ.Ε.Ι. Αθηνών, με επικεφαλής την καθηγήτρια κυρία Αγγελική Βόρνιγκ.
Έγινε ξενάγηση των φοιτητών στους χώρους του Μοναστηριού από τον Ιεροδιάκονο της Ιεράς Μονής π. Θεοδόσιο.
Στή συνέχεια ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με τους φοιτητές για ζητήματα της σύγχρονης κοινωνίας καθώς επίσης και της επιστήμης, και δόθηκαν οι κατάλληλες απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα Εκκλησιαστικά, Θείας Λειτουργίας ακόμη και Βιοηθικού ενδιαφέροντος.

(Παλαιότερα) συνέχεια