ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΑΞΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ (25/26-3-05) Σελ.4η

 

.δ.
 

 

ΠΝΕΥΜ.ΛΟΓΟΙ - ΟΜΙΛΙΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΛΙΔΑ
1, 2, 3, 4.

ΑΡΧΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΑ 1η

ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΑΣ π. ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΠΙΖΑΟΥΡΤΗ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 1η