.δ.
 
 

.

ΠΝΕΥΜ.ΛΟΓΟΙ - ΟΜΙΛΙΕΣ


 

ΚΟΥΡΕΣ – ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ........................................................................30.1.2015 ΝΕΑ ΚΟΥΡΑ

Eν Aθήναις τη 2α Φεβρουαρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

          Τήν 30ήν Ιανουαρίου τρ. έτους εις τό Ιερόν Μετόχιον της Μονής μας, Αγίου Παντελεήμονος εις Κοκκιναρά – Πεντέλης εις τήν Ακολουθία του Εσπερινού της εορτής του Οσίου Αρσενίου του εν Πάρω εις κατανυκτικήν ατμόσφαιραν πού προσφέρει τό Καθολικόν του Μετοχίου έγινε Σεπτή εντολή καί ευλογία του Μακαριωτάτου αρχιεπισκόπου μας Αθηνών & πάσης Ελλάδος κ.κ.α Ιερωνύμου υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Θαυμακού κ.κ. Ιακώβου η εις Μοναχόν κουρά του δοκίμου Νικολάου μετονομασθέντος εις Σίμωνα πρός τιμήν του αειμνήστου Γέροντος Σίμωνος Αρβανίτη του εν τω Μετοχίω ασκήσαντος.
Εν συνεχεία εις τήν Θ. Λειτουργίαν εχειροτονήθη εις Πρεσβύτερον ο ευλαβέστατος Διάκονος του Μετοχίου  π. Παχώμιος καί εις τό πέρας προεχειρίσθησαν οι Ιερομόναχοι Ιώβ καί Παντελεήμων εις Αρχιμανδρίτας.
Πλήθος πιστών καί ευλαβών Ιερέων είχον κατακλύσει τή Μονή, συμπάσης δέ της αδελφότητος υπό τήν πνευματικήν καθοδήγησιν του Μετοχιάρη αρχ/του Ονουφρίου.  
Η συμμετοχή εις τάς ακολουθίας του Παν/του   Αρχ/του π. Συμεών Βολιώτη Μ. Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ετίμησε τήν προσπάθειαν των εκεί αδελφών καί ενεθάρρυνε τόν νεοκουρέντα Μοναχόν, τόν νεοχειροτονηθέντα Πρεσβύτερον καί τούς νέους Αρχιμανδρίτας νά συνεχίσουν μέ συνέπεια τήν διακονία τους καί τήν πνευματική τους πορεία.
Τέλος ο Θεοφιλέστατος παρακάλεσε τόν Άγιον Πρωτοσύγκελλον αφού τόν ηυχαρίστησεν διά τήν συμμετοχή του καί τήν όλην βοήθειαν πρός τούς Μοναχούς νά διαβιβάση μέ πολύ σεβασμό τάς θερμοτάτας ευχαριστίας του ιδίου καί της αδελφότητος πρός τόν Μακαριώτατον διότι όχι απλώς περιβάλλει διά της Τιμίας εγκρίσεως Του παρακλήσεις του Ηγουμενοσυμβουλίου αλλά προσωπικώς επιλαμβάνεται των θεμάτων, ενημερώνεται καί χορηγεί τήν Ευλογία Του διά τήν προώθησιν της κατά Χριστόν πνευματικής ζωής καί προσφοράς, εν συνεχεία των Μοναχών πρός τούς ευλαβείς προσκυνητάς καί τήν εκκλησία εν γένει.

Εκ της Ιεράς Μονής