.δ.
 
 

.

ΠΝΕΥΜ.ΛΟΓΟΙ - ΟΜΙΛΙΕΣ


 

ΙΕΡΕΣ ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ2020

_____________________________________________

ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ 2020

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΙΑΚΩΒΟ

Θα τελεσθεί την 22η/23η Οκτωβρίου & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤHN ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Τελέσθηκε την 28η/29η Αυγούστου & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΟΣΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ

Τελέσθηκε την 13η/14η Ιουλίου & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΣΙΛΑ

Τελέσθηκε την 18η/19η Απριλίου & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

Τελέσθηκε την 19η/20η Ιουνίου & ώρα 23:00 έως 1:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Τελέσθηκε την 24η/25η Μαρτίου & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΟΣΙΟ ΚΑΣΣΙΑΝΟ

Τελέσθηκε την 28η/29η Φεβρουαρίου & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΤΟΝ ΘΕΟΛΟΓΟ

Τελέσθηκε την 24η/25η Ιανουαρίου & ώρα 21:00 έως 1:00

**********************************************************************************

ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ 2019

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΟΣΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗ

Τελέσθηκε την 1η/2α Δεκεμβρίου & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΦΙΛΙΠΠΟ

Τελέσθηκε την 13η/14η Νοεμβρίου & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΙΑΚΩΒΟ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟ

Τελέσθηκε την 22η/23η Οκτωβρίου & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΟΣΙΟ ΣΙΛΟΥΑΝΟ ΤΟΝ ΑΘΩΝΙΤΗ

Τελέσθηκε την 23η/24η Σεπτεμβρίου & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟ

Τελέσθηκε την 23η/24η Αυγούστου & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΟΣΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ

Τελέσθηκε την 13η/14η Ιουλίου& ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΠΕΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟ

Τελέσθηκε την 28η/29η Ιουνίου& ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ

Τελέσθηκε την 20η/21η Μαϊου& ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΟΣΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟ ΜΑΚΡΗ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ

Τελέσθηκε την 15η/16η Απριλίου & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑ ΒΛΑΣΙΟ

Τελέσθηκε την 10η/11η Φεβρουαρίου & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΑΡΚΟ ΤΟΝ ΕΥΓΕΝΙΚΟ

Τελέσθηκε την 18η/19η Ιανουαρίου & ώρα 21:00 έως 1:00

*******************************************************************************************

ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ 2018

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΦΙΛΑΡΕΤΟ ΕΛΕΗΜΟΝΑ

Τελέσθηκε την 30η Νοεμβρίου / 1η Δεκεμβρίου & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΟΣΙΟ ΔΑΥΙΔ ΕΝ ΕΥΒΟΙΑ

Τελέσθηκε την 31η Οκτωβρίου / 1η Νοεμβρίου & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΩΜΑΝΟ ΤΟ ΜΕΛΩΔΟ

Τελέσθηκε την 30η Σεπτεμβρίου / 1η Οκτωβρίου & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΝ ΣΤΥΛΙΤΗ

Τελέσθηκε την 31η Αυγούστου / 1η Σεπτεμβρίου & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Τελέσθηκε την 31η Ιουλίου / 1η Αυγούστου & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΟΣΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ - VIDEO

Τελέσθηκε την 13η Ιουλίου / 14η Ιουλίου & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΟΥΣΤΙΝΟ
Τελέσθηκε την 31η Μαϊου / 1η Ιουνίου & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΙΕΡΕΜΙΑ

Τελέσθηκε την 30η Απριλίου / 1η Μαϊου & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Τελέσθηκε την 30η Μαρτίου / 31η Μαρτίου & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΟΣΙΑ ΕΥΔΟΚΙΑ

Τελέσθηκε την 28η Φεβρουαρίου / 1η Μαρτίου & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΤΡΥΦΩΝΑ

Τελέσθηκε την 31η Ιαν / 1η Φεβρουαρίου & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΑΚΩΒΟ ΤΟΝ ΕΝ ΕΥΒΟΙΑ

Τελέσθηκε την 17η / 18η Ιανουαρίου 2018& ώρα 21:00 έως 1:00


ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ

Τελέσθηκε την 29η / 30η Δεκεμβρίου 2017 & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΟΖΟΒΙΩΤΙΣΣΑ

Τελέσθηκε την 24η / 25η Νοεμβρίου 2017 & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ''ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ''

Τελέσθηκε την 27η / 28η Οκτωβρίου 2017 & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ''ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ''

Τελέσθηκε την 29η/30η Σεπτεμβρίου 2017 & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ''ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ''

Τελέσθηκε την 22η/23η Αυγούστου 2017 & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ

Τελέσθηκε την 13η/14η Ιουλίου 2017 & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ''ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ''

Τελέσθηκε την 23η/24η Ιουνίου 2017 & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ

Τελέσθηκε την 26η/27η Μαϊου 2017 & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ

Τελέσθηκε την 24η/25η Μαρτίου 2017 & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΛΕΒΗ - ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε την 24η/25η Φεβρουαρίου 2017 & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε την 27η/28η Ιανουαρίου 2017 & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΓΙΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε την 26η/27η Δεκεμβρίου 2016 & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Τελέσθηκε την 15η/16η Νοεμβρίου 2016 & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ - ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε την 17η/18η Οκτωβρίου 2016 & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΔΡΑΤΟΥ - ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε την 20η/21η Σεπτεμβρίου 2016 & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΙΤΟΥ - ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε
την 24η/25η Αυγούστου 2016 & ώρα 21:00 έως 1:00

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

Τελέσθηκε την 13η/14η Ιουλίου 2016 & ώρα 21:00 έως 1:00

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ & ΒΑΡΝΑΒΑ - ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε την 10η/11η Ιουνίου 2016 & ώρα 21:00 έως 1:00

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ - ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε την 20η/21η Μαϊου 2016 & ώρα 21:00 έως 1:00

ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ - ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε την 13η/14η Απριλίου 2016 & ώρα 21:00 έως 1:00

ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ - ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε την 25η/26η Μαρτίου 2016 & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΚΥΛΑ - ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε την 12η/13η Φεβρουαρίου 2016 & ώρα 21:00 έως 1:00

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ - ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε την 21η/22η Ιανουαρίου 2016 & ώρα 21:00 έως 1:00

 

 

 

ΙΕΡΕΣ ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ ΕΤΟΥΣ
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ΙΕΡΕΣ ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ ΕΤΟΥΣ
2008 - 2007 - 2006
2005 - 2004 - 2003