.δ.
 
 

.

ΠΝΕΥΜ.ΛΟΓΟΙ - ΟΜΙΛΙΕΣ


 

ΙΕΡΕΣ ΑΓΡΥΠΝΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι. ΑΓΡΥΠΝΙΩΝ 2009

_____________________________________________ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε την 14η/15η Δεκεμβρίου από 9:00μμ έως 2:00πμ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ... ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε την 11η/12η Νοεμβρίου από 9:00μμ έως 2:00πμ

ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΗΘΥΜΝΗΣ ... ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε την 13η/14η Οκτωβρίου από 9:00μμ έως 2:00πμ

ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ: ΜΗΝΟΔΩΡΑΣ ΜΗΤΡΟΔΩΡΑΣ
ΚΑΙ ΝΥΜΦΟΔΩΡΑΣ.... ΟΜΙΛΙΑ


Τελέσθηκε την 9η/10η Σεπτεμβρίου από 9:00μμ έως 2:00πμ

ΑΓΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ - ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε την 25/26η Αυγούστου από 9:00μμ έως 2:00πμ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ - ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε αγιορείτικη αγρυπνία
την 13-14/7/09
από 9:00μμ έως 5:30πμ

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ - ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΨΑΝΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΟΥ - ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε την 5-6/6/09 από 9:00μμ έως 2:00πμ

ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ - ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε την 8-9/5/09 από 9:00μμ έως 2:00πμ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ - ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε την 22-23/4/09 από 9:00μμ έως 2:00πμ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ - ΠΑΠΑ ΡΩΜΗΣ - ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε την 11-12/3/09 από 9:00μμ έως 2:00πμ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε την 9-10/2/09 από 9:00μμ έως 2:00πμ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΞ' ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε την 16-17/1/09 από 9:00μμ έως 2:00πμ


 

ΙΕΡΕΣ ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ ΕΤΟΥΣ
2008 - 2007 - 2006
2005 - 2004 - 2003