.δ.
 
 

.

ΠΝΕΥΜ.ΛΟΓΟΙ - ΟΜΙΛΙΕΣ


 

ΙΕΡΕΣ ΑΓΡΥΠΝΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι. ΑΓΡΥΠΝΙΩΝ 2013

_____________________________________________


ΑΓΙΑ ΙΟΥΛΙΑΝΗ

Τελέσθηκε την 20η/21η Δεκεμβρίου 2013 & ώρα 21:00 έως 2:00

ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ

Τελέσθηκε την 24η/25η Νοεμβρίου 2013 & ώρα 21:00 έως 2:00

ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΩΜΑΙΑ

Τελέσθηκε την 28η/29η Οκτωβρίου 2013 & ώρα 21:00 έως 2:00

ΟΣΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

Τελέσθηκε την 24η/25η Σεπτεμβρίου 2013 & ώρα 21:00 έως 2:00

ΑΓΙΑ ΒΑΣΣΑ

Τελέσθηκε την 20η/21η Αυγούστου 2013 & ώρα 21:00 έως 2:00

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ

Τελέσθηκε την 13η/14η Ιουλίου 2013 & ώρα 21:00 έως 2:00

ΑΓΙΑ ΦΕΒΡΩΝΙΑ

Τελέσθηκε την 24η/25η Ιουνίου 2013 & ώρα 21:00 έως 2:00

ΑΓΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ

Τελέσθηκε την 12η/13η Μαϊου 2013 & ώρα 21:00 έως 2:00

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

Τελέσθηκε την 19η/20η Απριλίου 2013 & ώρα 21:00 έως 2:00

ΑΓΙΑ ΔΡΟΣΙΣ

Τελέσθηκε την 21η/22η Μαρτίου 2013 & ώρα 21:00 έως 2:00

ΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΝΙΑ (ΑΔΕΛΦΗ ΑΓ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ)

Τελέσθηκε την 22η/23η Φεβρουαρίου 2013 & ώρα 21:00 έως 2:00

ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΟΥΛΗ

Τελέσθηκε την 17η/18η Ιανουαρίου 2013 & ώρα 21:00 έως 2:00

 

 

ΙΕΡΕΣ ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ ΕΤΟΥΣ
2009 2010 2011 2012

ΙΕΡΕΣ ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ ΕΤΟΥΣ
2008 - 2007 - 2006
2005 - 2004 - 2003