.δ.
 
 

.

ΠΝΕΥΜ.ΛΟΓΟΙ - ΟΜΙΛΙΕΣ


 

NEA - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΤΕΜΑΧΙΟ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

Τελέσθηκε πανηγυρικός Εσπερινός και Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος στίς 11/12 Νοεμβρίου 2007. Στήν ομιλία του ο καθηγούμενος στην Ιερά Μονή μας, ενημέρωσε το ποίμνιο για την νέα ευλογία από τον Επίσκοπο Αυστρίας, παραχωρήσεως τεμαχίου Τιμίου Λειψάνου του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος που τιμάται στο νότιο κλίτος του Κυριακού της Μονής μας. Το Ιερό Λείψανο τίθεται ήδη σε προσκύνημα.


ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Την Παρασκευή 14/5/2004 πραγματοποιήθηκε η επίσκεψις της Αυτού Μακαριότητος του Αρχιεπισκόπου Μετσχέτης και Τυφλίδος
και Καθολικού Πατριάρχου Πάσης Γεωργίας κ.κ. Ηλιού Β'.
Επί τη αφίξει του Μακαριωτάτου Πατριάρχου ετελέσθη Δοξολογία
στο Καθολικό της Ιεράς Μονής μας. (Λόγος της υποδοχής

(ΜΕΤΟΧΙΟ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΠΑΡΝΗΘΟΣ)

Η Ιερά Μονή Ασωμάτων Πετράκη εις την οποίαν ανήκει το εξωκκλήσιον του Προφήτου Ηλία στη θέση Μετόχι Πάρνηθος ανακοινώνει ότι ουδεμίαν σχέσιν έχει με αυτήν ο αναφερόμενος εις τα δελτία ειδήσεων λαϊκός τις ονόματι Στυλιανός. Περί του προσώπου αυτού εκ τηλεφωνημάτων εγνωρίσαμεν ότι παραμένει στο δάσος και νουθετεί τους διερχομένους προσκυνητές, πράγμα το οποίον καταγγείλαμεν εις το Αστυνομικόν τμήμα Μενιδίου.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ

(ΜΕΤΟΧΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ)

Εξ αφορμής των δημοσιευμάτων περι των παρατυπιών και πολεοδομικών παραβάσεων εις το χώρο του Μετοχίου του Αγίου Παντελεήμονος Κοκκιναρά Παλαιάς Πεντέλης, η κυρίαρχος Ιερά Μονή Ασωμάτων Πετράκη αρμοδίως ανακοινοί ότι από ετών έχει δι' εγγράφου αυτής δώση εντολήν εις τον εκεί εγκαταβιούντα Μοναχόν Ισαάκ να απέχη πάσης οικοδομικής δραστηριότητος, εις δε τον Μετοχιάρην π. Ιωσήφ να εποπτεύη την εφαρμογήν της ως άνω εντολής.
Διαπιστωθέντος ότι ο ως άνω Μοναχός αρνείται να υπακούση παρά τα Μοναχικά θέσμια και τους Ιερούς Κανόνας, εις την ως άνω εντολήν της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, έχει από του παρελθόντος έτους κινηθή δια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών η κανονική κατ' αυτού διαδικασία. Ήδη ελεγκτής της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών διενεργεί οικονομικόν έλεγχον εις το ως άνω Μετόχιον, προκειμένου να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία, πλέον των μαρτυρικών καταθέσεων και καταγγελιών των αρμοδίων φορέων, προς υποβοήθησιν της κανονικής διαδικασίας.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ