.δ.
 
 


 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ - ΠΕΤΡΑΚΗ 
ως πνευματικό κέντροΜερικά  από  τα  κυριότερα σημεία εθνικής προσφοράς  της Ιεράς  Μονής  Ασωμάτων - Πετράκη.

Μετά την Ελληνική Επανάσταση και την απελευθέρωση, οι κτιριακές εγκαταστάσεις στο μοναστηριακό χώρο της Ι. Μονής χρησιμοποιήθηκαν ως πυριτιδαποθήκη του Ελληνικού Κράτους. Στα περισσότερα Κελιά της Ι. Μονής έμεναν στρατιώτες.
Eπίσης κατά το χρονικό διάστημα 1834-1846 η Ι. Μονή χρησιμοποιήθηκε ως Στρατιωτικό Νοσοκομείο. 
Κατά τούς χρόνους των Βαλκανικών Πολέμων και πιο συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα 1913-16, τόσο τα κελιά όσο και ο ίδιος ο Ι. Ναός (Καθολικό) επιτάχθηκαν για τις ανάγκες του Έθνους. 
Για τους παραπάνω λόγους οι Μοναχοί της Ι. Μονής Ασωμάτων-Πετράκη αναγκάζονταν να διαμένουν σε Μετόχια ή να ενοικιάζουν στην πόλη χωρίς να εγκαταλείπουν την σχέση τους και επικοινωνία με την Ι. Μονή καθώς υπήρχε πάντα η απειλή οριστικής εκκενώσεως ή και ριζικής μετασκευής της Ι. Μονής.
Από το 1922 έως το 1925, αμέσως μετά την Μικρασιατική Καταστροφή, φιλοξενήθηκαν στην Ι. Μονή προσφυγικές οικογένειες. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος οι προσφυγικές αυτές οικογένειες μεταγκαταστάθηκαν σε είκοσι (20) διαμερίσματα στη Ν. Ιωνία, τα οποία αγόρασε για λογαριασμό τους η Ι. Μονή Ασωμάτων-Πετράκη με ίδια έξοδά της.
Επίσης με δικά της έξοδα της η Ι. Μονή ανήγειρε, παραπλεύρως Φοιτητική Στέγη, στην οποία μετακινήθηκαν και στεγάστηκαν άποροι Φοιτητές της Θεολογίας (οι οποίοι διέμεναν στην Ι. Μονή Ασωμάτων-Πετράκη) και η οποία Φοιτητική Στέγη (Οικοτροφείο) το 1944 παραχωρήθηκε και λειτούργησε ως Στρατιωτικό Νοσοκομείο (νυν Συνοδικό Μέγαρο και συνάμα Γραφεία της Αποστολικής Διακονίας-οδός Ιασίου 1).
Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και κατά το χρονικό διάστημα της Γερμανικής Κατοχής ο Ηγούμενος της Ι. Μονής Ασωμάτων-Πετράκη, Παρθένιος Πετράκης ήταν Πρόεδρος της Λαϊκής Επιτροπής Κολωνακίου, πού χορηγούσε κάθε Κυριακή φαγητό σε 450 παιδιά.


Τεκμήρια ιδιοκτησιακής κατοχύρωσης της άλλοτε τεράστιας περιουσίας της Ι. Μονής.

Ας τονιστεί ξανά ότι η περιουσία της Ι. Μονής Ασωμάτων-Πετράκη δεν προέρχονταν από δωρεές, αλλά από ίδιες δαπάνες της Ι. Μονής.
Στο αρχείο της Ι. Μονής σώζονται περί τα 170 ιδιωτικά τουρκικά έγγραφα (Χοτζέτια) αγοραπωλησιών (χρονικής περιόδου 1672-1816), 9 σουλτανικά φιρμάνια και άλλα επίσημα τουρκικά έγγραφα (1774-1820) με τα οποία αναγνωρίζονταν και προστατεύονταν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα για την περιουσία της Ι. Μονής και επίσης 58 ελληνικά χειρόγραφα αγοραπωλησιών της προεπαναστατικής περιόδου (1864-1820)

* Σημαντικές πληροφορίες για την από αγοραπωλησίες απόκτηση της περιουσίας της Ι. Μονής Ασωμάτων-Πετράκη υπάρχουν στο έργο " Μνημεία της Ιστορίας των Αθηναίων ", τόμος Α του Δ. Καμπούρογλου.