.δ.
 

 

ΠΝΕΥΜ.ΛΟΓΟΙ - ΟΜΙΛΙΕΣ

 

 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Σελ.2)


Στις 29 Ιανουαρίου 2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πρωινή, επισκέφθηκαν την Ιερά ημών Μονή 30 παιδιά του Μαρασλείου Νηπιαγωγείου. Έγινε Ιστορική Ξενάγηση του χώρου και ακολούθησε Κατήχηση από τον Ιεροδιάκονο πατέρα Θεοδόσιο, για τον Χριστό και τους Αγίους. Συμπληρωματικά στο τέλος της Κατήχησης έγινε αναφορά στην σπουδαιότητα της Εκκλησίας και της Θείας Κοινωνίας. Στο τέλος διενεμήθησαν φυλλάδια της Μονής και ημερολόγια της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.


Στις 3 Φεβρουαρίου 2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πρωινή, επισκέφθηκαν την Ιερά ημών Μονή 35 μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξεως, από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης. Έγινε Ιστορική Ξενάγηση του χώρου και ακολούθησε Κατήχηση από τον Ιεροδιάκονο πατέρα Θεοδόσιο, για την σπουδαιότητα της Θείας Λειτουργίας, και έγινε παρουσίαση των σκευών που χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Έγινε επίσης αναφορά στην σπουδαιότητα του Μοναχισμού και τον ρόλο των Μοναχών σήμερα. Στο σημείο αυτό έγινε μια συγκριτική ιστορική αναδρομή για τον ρόλο των Μοναχών κατά την διάρκεια των Βυζαντινών χρόνων. Έγινε μια ανάλυση για τον ζωή και το έργο των Αγίων που απεικονίζονται στο Καθολικό της Μονής, καθώς και για την σημασία της Υπαπαντής του Κυρίου.
Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους μαθητές για θέματα Λειτουργικής και Θρησκείας, και στο τέλος διενεμήθησαν φυλλάδια της Μονής και ημερολόγια της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

επόμενη