.δ.
 
 

.ΠΝΕΥΜ.ΛΟΓΟΙ - ΟΜΙΛΙΕΣ

 

 

 

 

 

ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΤΗΣ I. ΜΟΝΗΣ
ΑΡΧΙΜ. π. ΙΑΚΩΒΟΥ
ΜΠΙΖΑΟΥΡΤΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΡΥΠΝΙΑΝ
ΕΠΙ ΤΗ ΑΠΟΔΟΣΕΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.
(20/21-9-2004).