ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤYΡΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ (26/27-8-05)

 

.δ.
 

 

ΠΝΕΥΜ.ΛΟΓΟΙ - ΟΜΙΛΙΕΣ

 

 

ΣΕΛΙΔΑ
1, 2, 3, 4, 5.

ΕΠΟΜΕΝΗ
ΣΕΛΙΔΑ 2η

ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΑΣ π. ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΠΙΖΑΟΥΡΤΗ