.δ.
 


 
 
 
 
 
 
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ (2)                           πίσω

Με Πατριαρχικό Σιγίλιο του 1777, επί Πατριάρχου Σωφρονίου Β, αφ' ενός κανονίσθηκε η Αναβάθμιση της Ι. Μονής Ασωμάτων-Πετράκη, ως κύριας Ι. Μονής, στην οποία μετακινήθηκε και εγκαταβίωσε η Μοναστηριακή Αδελφότητα από την Ι. Μονή του Καρέα, η οποία μετετράπη σε Μετόχι, αφ' ετέρου θεσπίστηκε να εκλέγεται Ηγούμενος της Ι. Μονής από τη γενιά των Πετράκηδων.
Από το 1673 ως το 1840 Ηγουμένευσαν οκτώ(8) από τη γενιά των Πετράκηδων, τα ονόματα των οποίων είναι : 
Παρθένιος, Ιωακείμ, Δαμασκηνός, Σεραφείμ, Παρθένιος, Άνθιμος, Διονύσιος, Διονύσιος Β.


Εργασίες ανακαίνισης, μετασκευής η τοιχογράφησης (ιστόρησης) έγιναν κατά τη θητεία όλων των ηγουμένων με κυριότερους σταθμούς: 
α) Κύρια και γενική από του Παρθενίου Πετράκη (κοιμήθηκε το 1686) ανακαίνιση του 1673, σύμφωνα με υπάρχουσα εντός του Ι. Ναού (Καθολικού) υπεράνω του νοτιοανατολικού κίονος επιγραφή.
β) Συμπληρωματική ανακαίνιση από του Ηγουμένου Ιωακείμ (κοιμήθηκε το 1706) ανεψιού του Παρθενίου.
γ) Κατά την θητεία του Ηγουμένου Δαμασκηνού, επίσης ιατρού-τρίτης γενιάς ανεψιού του Παρθενίου-έγιναν :
-τοιχογράφηση (ιστόρηση) του κυρίως Ναού (Καθολικού) το έτος 1719, υπό Γεωργίου Μάρκου (Κρητικής Σχολής Ζωγραφικής-ήτοι, κατά τα πρότυπα των Κρητικών Ζωγράφων του 16ου αι.),
-Ανακαίνιση της Τράπεζας της Ι. Μονής (σύμφωνα με επιγραφή εντοιχισμένη στη νότια πλευρά-θέση όπου ευρίσκεται η μη υπάρχουσα σήμερα Τράπεζα.
δ) Κατά τη θητεία του Ηγουμένου Διονυσίου Πετράκη έγιναν : 
-το έτος 1798, περιτοίχιση της Ι. Μονής (υπάρχων περιβολότοιχος)
-το έτος 1804, προσθήκη νάρθηκα (προφανώς του υπάρχοντος εξωνάρθηκα), σύμφωνα με επί μαρμάρου επιγραφή, μεταφερθείσα το 1915 από την Ι. Μονή Ασωμάτων-Πετράκη στο Βυζαντινό Μουσείο.
ε) Κατά το έτος 1834, έγιναν πιθανώς ορισμένες μετασκευές κτισμάτων, καθ' ότι με τη μεταφορά της Πρωτεύουσας του Ελληνικού Κράτους στην Αθήνα, η Ι. Μονή Πετράκη χρησιμοποιήθηκε ως πυριτιδαποθήκη του Κράτους-για λόγους ασφαλείας και λόγο ελλείψεως άλλων καταλλήλων κτιριακών εγκαταστάσεων.
στ) Το 1865, πλησίον της εισόδου του Καθολικού (βορειοδυτικώς αυτού) προστέθηκε κωδωνοστάσιο, σύμφωνα με πληροφορία από υπάρχουσα υπ' αυτού επιγραφή.
ζ) Η τοιχογράφηση (ιστόρηση) του υπολοίπου μέρους του Ι. Ναού (νάρθηκα-εξωνάρθηκα) άρχισε το 1971 και έγινε από τον σύγχρονο αγιογράφο Ι. Καρούσσο (τεχνοτροπίας αγιογράφησης, εντασσόμενης στη λεγομένη Μακεδονική Σχολή Ζωγραφικής με κυριότερο εκπρόσωπό της τον Μανουήλ Πανσέληνο).

Η επί Πατριάρχου Σωφρονίου του Β δοθείσα Σταυροπηγιακή ευλογία στην Ι. Μονή Ασωμάτων-Πετράκη ανανεώθηκε το 1796, επί Πατριάρχου Γερασίμου του Γ. Από το δεύτερο αυτό Συνοδικό Πατριαρχικό Γράμμα (Σιγίλιο) αντλούνται σημαντικότατες πληροφορίες για την Ι. Μονή


 
.
Site hosting by FORA / 2001
Design by Isidoros