ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΙΕΡΑ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΝΔΟΞΟΥ
ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΥΡΑΝΝΗΣ (27/28-2-05)
ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ π. ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΠΙΖΑΟΥΡΤΗ

 

.δ.
 

 

ΠΝΕΥΜ.ΛΟΓΟΙ - ΟΜΙΛΙΕΣ

 

ΣΕΛΙΔΑ
1, 2, 3, 4, 5.


ΕΠΟΜΕΝΗ
ΣΕΛΙΔΑ 2η