ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΙΕΡΑ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ (13/14-7-07)

 

.δ.
 

 

ΠΝΕΥΜ.ΛΟΓΟΙ - ΟΜΙΛΙΕΣ

 ΣΕΛΙΔΑ
1, 2, 3, 4, 5.

ΕΠΟΜΕΝΗ
ΣΕΛΙΔΑ 2η

ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΑΣ π. ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΠΙΖΑΟΥΡΤΗ