ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΑΠΟΔΟΣΕΙ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (24/25-6-05)

 

.δ.
 

 

ΠΝΕΥΜ.ΛΟΓΟΙ - ΟΜΙΛΙΕΣ

 

 

ΣΕΛΙΔΑ
1, 2, 3, 4.

ΕΠΟΜΕΝΗ
ΣΕΛΙΔΑ 2η

ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΑΣ π. ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΠΙΖΑΟΥΡΤΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ 2η