ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ Ι.ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΒΟΥΡΟΥ - ΕΥΤΑΞΙΑ (28/03/07)

 

.δ.
 

 

ΠΝΕΥΜ.ΛΟΓΟΙ - ΟΜΙΛΙΕΣ

 ΣΕΛΙΔΑ
1, 2, 3, 4, 5
6, 7, 8, 9, 10.

ΕΠΟΜΕΝΗ
ΣΕΛΙΔΑ 2η

ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΑΣ π. ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΠΙΖΑΟΥΡΤΗ