ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (26/27-1-05)
ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ π. ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΠΙΖΑΟΥΡΤΗ

 

.δ.
 

 

ΠΝΕΥΜ.ΛΟΓΟΙ - ΟΜΙΛΙΕΣ

 

ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

ΣΕΛΙΔΑ
1, 2, 3, 4, 5.


ΕΠΟΜΕΝΗ
ΣΕΛΙΔΑ 2η