.δ.
 
 

.

ΠΝΕΥΜ.ΛΟΓΟΙ - ΟΜΙΛΙΕΣ


 

ΙΕΡΕΣ ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ
2 0 0 8

_____________________________________________ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΤΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΕΛΛΑΔΟΥ - ΕΡΜΟΓΕΝΗ - ΕΥΓΡΑΦΟΥ

Τελέσθηκε την 9-10/12/08 από 9:00μμ έως 2:00πμ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Τελέσθηκε την 13-14/11/08 από 9:00μμ έως 2:00πμ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Τελέσθηκε την 30-31/10/08 από 9:00μμ έως 2:00πμ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΔΡΑΤΟΥ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Τελέσθηκε την 21-22/9/08 από 9:00μμ έως 2:00πμ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΒΑΡΝΑΒΑ & ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ, ΙΔΡΥΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΤΩΝ ΕΞ' ΑΘΗΝΩΝ

Τελεσθηκε την 17-18/8/08 από 9:00μμ έως 2:00πμ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ
ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

Τελέσθηκε Αγιορείτικη αγρυπνία
στις 13-14/7/08
από 9:00μμ έως 5:30πμ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΙΣΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥ

Τελέσθηκε στις 16-17/6/08 από 9:00μμ έως 2:00πμ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τελέσθηκε στις 18-19/5/08 από 9:00μμ έως 2:00πμ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΑΡΕΙΑΣ

Τελέσθηκε στις 18-19/3/08 από 9:00μμ έως 2:00πμ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ
ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΣΚΗΣΑΝΤΟΣ

Τελέσθηκε στις 12-13/2/08 από 9:00μμ έως 2:00πμ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ
ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΣΑΓΜΑΤΑ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ OMIΛΙΑ

Τελέσθηκε στις 25-26/1/08 από 9:00μμ έως 2:00πμ

ΙΕΡΕΣ ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ ΕΤΟΥΣ
2008 - 2007 - 2006
2005 - 2004 - 2003