.δ.
 
 

.

ΠΝΕΥΜ.ΛΟΓΟΙ - ΟΜΙΛΙΕΣ


 

ΙΕΡΕΣ ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ
2 0 0 7

_____________________________________________ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ
ΠΑΤΑΠΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΓΕΡΑΝΙΟΙΣ ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε στις 7-8/12/07 από 9:00μμ έως 2:00πμ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ
ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε στις 9-10/11/07 από 9:00μμ έως 2:00πμ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ
ΜΕΘΟΔΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΚΙΜΩΛΩ ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε στις 4 -5/10/07
από 9:00μμ έως 2:00πμ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ
ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε στις 23-24/9/07 από 9:00μμ έως 2:00πμ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε στις 23-24/8/07 από 9:00μμ έως 2:00πμ

ΟΛΟΝΥΚΤΙΟΣ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε στις 13-14/7/07 από 9:00μμ έως 5:30πμ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΙΜΑΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε στις 10-11/6/07 από 9:00μμ έως 2:00πμ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΑΤΡΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑOΜΜΑΤΟΥ Ο Μ Ι Λ Ι Α

Τελέσθηκε στις 1-2/5/07 από 9:00μμ έως 2:00πμ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΥ Ο Μ Ι Λ Ι Α

Τελέσθηκε στις 1-2/3/07 από 9:00μμ έως 2:00πμ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Ο Μ Ι Λ Ι Α

Τελέσθηκε στις 14-15/2/07 από 9:00μμ έως 2:00πμ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΕΚ ΠΑΤΜΟΥ Ο Μ Ι Λ Ι Α

Τελέσθηκε στις 18-19/1/07 από 9:00μμ έως 2:00πμ

ΙΕΡΕΣ ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ ΕΤΟΥΣ
2008 - 2007 - 2006
2005 - 2004 - 2003