ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ (22/23-10-04)

 

.δ.
 

 

ΠΝΕΥΜ.ΛΟΓΟΙ - ΟΜΙΛΙΕΣ

 

 

ΣΕΛΙΔΑ
1, 2, 3, 4, 5.

ΕΠΟΜΕΝΗ
ΣΕΛΙΔΑ 5η

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ π. ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΠΙΖΑΟΥΡΤΗ