.δ.
 

 

ΠΝΕΥΜ.ΛΟΓΟΙ - ΟΜΙΛΙΕΣ

 

 

ΜΕΓΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

 

 

Τ Ω Ν _ Τ Ρ Ι Ω Ν _ Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ω Ν
Κοινά χαρακτηριστικά των Τριών Ιεραρχών είναι:
Η καταγωγή τους από ευγενικές και πλούσιες οικογένειες, μάλιστα με χριστιανικά ιδεώδη.
Η τεράστια μόρφωση τους αφού φοίτησαν στα μεγαλύτερα κέντρα γραμμάτων της εποχής των.
Ήταν Έλληνες σοφοί, τέλειοι γνώστες της Ελληνικής γλώσσας και παιδείας αλλά προπαντώς πιστοί. Εφάρμοσαν το του Πλάτωνος: <<Πάσα επιστήμη χωριζομένη αρετής, πανουργία είναι.>> συνδυάζοντας σοφία και αγιότητα.
Ήταν μοναδικές ασκητικές μορφές, που λάτρευαν τη μόνωση, αλλά συνδίαζαν και την κοινωνικότητα.
Ήταν οργανωτικά πνεύματα.
Ήταν άφθαστοι στη ρητορία και άφησαν πολλά αξιόλογα συγγράμματα.
Είχαν απαράμμιλο ήθος. Πρώτοι εφάρμοσαν αυτά που δίδασκαν, συνδίασαν δηλαδή πράξη και θεωρία.
Κτυπούσαν κάθε παρανομία ανεξάρτητα από ποιό πρόσωπο και κοινωνική θέση προέρχετο, ιδιαίτερα προστάτευαν τους αδυνάτους και διώχθηκαν από πρόσωπα της εξουσίας.
Είχαν μεγάλη γνώση των αγίων Γραφών και ήσαν κορυφαίοι ερμηνευτές και Θεολόγοι.
Πάντρεψαν μοναδικά την αρχαία Ελληνική σοφία με τη χριστιανική πίστη.
Τέλος, ως λαμπροί παιδαγωγοί, θεωρούνται προστάτες της παιδείας.