.δ.
 
 

.

ΠΝΕΥΜ.ΛΟΓΟΙ - ΟΜΙΛΙΕΣ


 

ΙΕΡΕΣ ΑΓΡΥΠΝΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι. ΑΓΡΥΠΝΙΩΝ 2011

_____________________________________________

ΙΕΡΕΣ ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ 2011

ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Τελέσθηκε την 30η/31η Δεκεμβρίου 2011& ώρα 21:00 έως 2:00

ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε την 24η/25η Νοεμβρίου 2011& ώρα 21:00 έως 2:00

Α Γ Ι Α Σ ..Σ Κ Ε Π Η Σ ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε την 27η/28η Οκτωβρίου 2011& ώρα 21:00 έως 2:00

ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε την 11η/12η Σεπτεμβρίου 2011& ώρα 21:00 έως 2:00

ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε την 7η/8η Σεπτεμβρίου 2011& ώρα 21:00 έως 2:00

ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε την 12η/13η Αυγούστου 2011& ώρα 21:00 έως 2:00

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε αγιορείτικη αγρυπνία
την 13η/14η Ιουλίου 2011& ώρα 21:00 έως 2:00

ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε την 17η/18η Ιουνίου 2011& ώρα 21:00 έως 2:00

ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε την 17η/18η Μαϊου 2011& ώρα 21:00 έως 2:00

ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε την 28η/29η Απριλίου 2011& ώρα 21:00 έως 2:00.


ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε την 25η/26η Μαρτίου 2011, από 9:00μμ έως 2:00πμ

ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑ

Τελέσθηκε την 8η/9η Φεβρουαρίου 2011, από 9:00μμ έως 2:00πμ

ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΟΜΙΛΙΑ


Τελέσθηκε την 13η/14η Ιανουαρίου 2011, από 9:00μμ έως 2:00πμ

 

ΙΕΡΕΣ ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ ΕΤΟΥΣ
2009 2010 2011

ΙΕΡΕΣ ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ ΕΤΟΥΣ
2008 - 2007 - 2006
2005 - 2004 - 2003