.δ.
 
 

.

ΠΝΕΥΜ.ΛΟΓΟΙ - ΟΜΙΛΙΕΣ


ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ Ο ΘΕΟΦΟΡΟΣ

Τελέσθηκε την 19η/20η Δεκεμβρίου 2012 & ώρα 21:00 έως 2:00

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Τελέσθηκε την 23η/24η Νοεμβρίου 2012 & ώρα 21:00 έως 2:00

ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ

Τελέσθηκε την 30η/31η Οκτωβρίου 2012 & ώρα 21:00 έως 2:00

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Τελέσθηκε την 25η/26η Σεπτεμβρίου 2012 & ώρα 21:00 έως 2:00

ΑΓΙΟΣ ΤΙΤΟΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ

Τελέσθηκε την 24η/25η Αυγούστου 2012 & ώρα 21:00 έως 2:00

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

Τελέσθηκε την 13η/14η Ιουλίου 2012 & ώρα 21:00 έως 2:00

ΑΓΙΟΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΠΑΤΑΡΩΝ

Τελέσθηκε την 19η/20η Ιουνίου 2012 & ώρα 21:00 έως 2:00

ΑΓΙΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΠΡΟΥΣΣΗΣ

Τελέσθηκε την 18η/19η Μαϊου 2012 & ώρα 21:00 έως 2:00

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

Τελέσθηκε την 24η/25η Απριλίου 2012 & ώρα 21:00 έως 2:00

ΑΓΙΟΣ YΠΑΤΙΟΣ ΓΑΓΓΡΩΝ

Τελέσθηκε την 30η/31η Μαρτίου 2012 & ώρα 21:00 έως 2:00

ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Τελέσθηκε την 22η/23η Φεβρουαρίου 2012 & ώρα 21:00 έως 2:00

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Τελέσθηκε την 24η/25η Ιαναουαρίου 2012 & ώρα 21:00 έως 2:00

 

ΙΕΡΕΣ ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ ΕΤΟΥΣ
2009 2010 2011 2012

ΙΕΡΕΣ ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ ΕΤΟΥΣ
2008 - 2007 - 2006
2005 - 2004 - 2003