.δ.
 
 

.

ΠΝΕΥΜ.ΛΟΓΟΙ - ΟΜΙΛΙΕΣ


 

ΙΕΡΕΣ ΑΓΡΥΠΝΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι. ΑΓΡΥΠΝΙΩΝ 2014

_____________________________________________


ΟΣΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

Τελέσθηκε την 1η/2η Δεκεμβρίου 2014 & ώρα 21:00 έως 2:00

ΟΣΙΟΣ ΔΑΒΙΔ ΕΝ ΕΥΒΟΙΑ -ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ

Τελέσθηκε την 1η Νοεμβρίου 2014 & ώρα 21:00 έως 2:00

ΟΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΗΣ

Τελέσθηκε την 19η/20η Οκτωβρίου 2014 & ώρα 21:00 έως 2:00

ΙΩΣΗΦ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ ΠΑΝΤΟΚΡ/ΝΟΣ

Τελέσθηκε την 14η/15η Σεπτεμβρίου 2014 & ώρα 21:00 έως 2:00

ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο ΝΕΟΣ (ΔΟΧΕΙΑΡΙΤΗΣ)

Τελέσθηκε την 18η/19η Αυγούστου 2014 & ώρα 21:00 έως 2:00

ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

Τελέσθηκε την 13η/14η Ιουλίου 2014 & ώρα 21:00 έως 2:00

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΠΑΡΙΟΣ

Τελέσθηκε την 23η/24η Ιουνίου 2014 & ώρα 21:00 έως 2:00

ΙΩΑΚΕΙΜ ΟΣΙΟΣ ΠΑΠΟΥΛΑΚΗΣ (ΒΑΤΟΠΕΔΙΝΟΣ)

Τελέσθηκε την 22η/23η Μαϊου 2014 & ώρα 21:00 έως 2:00

ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε'

Τελέσθηκε την 9η/10η Απριλίου 2014 & ώρα 21:00 έως 2:00

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Τελέσθηκε την 24η/25η Μαρτίου 2014 & ώρα 21:00 έως 2:00

ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ Ο ΝΕΟΣ (ΦΙΛΟΘΕΪΤΗΣ)

Τελέσθηκε την 13η/14η Φεβρουαρίου 2014 & ώρα 21:00 έως 2:00

ΟΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ (ΦΙΛΟΘΕΪΤΗΣ)

Τελέσθηκε την 22η/23η Ιανουαρίου 2014 & ώρα 21:00 έως 2:00

 

 

 

ΙΕΡΕΣ ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ ΕΤΟΥΣ
2009 2010 2011 2012 2013

ΙΕΡΕΣ ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ ΕΤΟΥΣ
2008 - 2007 - 2006
2005 - 2004 - 2003